Nabízené služby:

Vedení účetnictví

Vedení podvojného účetnictví SVJ, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony.

Administrativní správa

Vedení aktuální evidence vlastníků bytů, zpracování předpisů plateb a evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky. Součástí administrativní správy je i vypracování ročního vyúčtování služeb.

Rekonstrukce účetnictví

V případě potřeby Vám zpracujeme rekonstrukci účetnictví SVJ za minulá období tak, aby vše vyhovovalo zákonným požadavkům a bylo možné zveřejnit účetní závěrky ve sbírce listin.

Mzdové účetnictví

Vedení mzdové agendy pro zaměstnance SVJ, včetně odměn statutárů.

E-learningový kurz

v připraveném kurzu se naučíte účtovat všechny běžné účetní případy SVJ. Čeká Vás 16 lekcí, které jsou doplněné cvičeními a testy. Každý z Vás může studovat svým vlastním tempem, můžete se k již prostudovaným lekcím vracet apod. Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžete se obrátit na tutora kurzu, který Vám jistě pomůže.

Detailní popis služeb

Vedení účetnictví

 • vedení podvojného účetnictví společenství, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony
 • předkládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát výboru společenství
 • sestavení přehledu o aktuálním stavu prostředků společenství na "fondu oprav"
 • sestavení roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 • spolupráce na sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
 • sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud správce daně toto přiznání požaduje

Administrativní správa

 • vedení aktuální evidence vlastníků bytů
 • zpracování předpisů plateb, evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
 • zpracování oznámení o výši čerpání "fondu oprav" za uplynulé účetní období v případě zájmu ze strany SVJ příprava příkazů k úhradě z bankovního účtu SVJ

Nezávazná kalkulace ceny

E-learningový kurz

V připraveném kurzu se naučíte účtovat všechny běžné účetní případy SVJ. Čeká Vás 16 lekcí, které jsou doplněné cvičeními a testy. Každý z Vás může studovat svým vlastním tempem, můžete se k již prostudovaným lekcím vracet apod. Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžete se obrátit na tutora kurzu, který Vám jistě pomůže.

Kurz je určený především naprostým účetním laikům či začínajícím účetním. Věřím však, že i zkušení účetní naleznou v kurzu řadu důležitých a zajímavých informací.

Obsah kurzu

 1. Uvedení do problematiky SVJ
 2. Základní principy v účetnictví
 3. Aktiva a pasiva
 4. Jak účtovat
 5. Náklady a výnosy
 6. Předpis záloh
 7. Úhrada záloh
 8. Účtování nákladů SVJ
 9. Účtování nákladů SVJ hrazených z dlouhodobých záloh ("fondu oprav")
 10. Účtování výdajů na služby
 11. Účtování úvěrů a úroků z úvěrů
 12. Účtování výnosů a příjmů SVJ
 13. Výkazy a sestavy
 14. Účtový rozvrh SVJ
 15. Účetní závěrka a počáteční stavy
 16. Inventura a inventarizace

Odhadujeme, že studium by Vám mělo zabrat přibližně 15-20 hodin Vašeho čistého času. Je samozřejmě možné, že Vám to půjde a stihnete to i rychleji. Na druhou stranu se možná s některým cvičením potrápíte více a studium se protáhne. Doporučujeme udělat maximálně 2 lekce za den, vypracovat příslušná cvičení a nechat látku trochu „usednout“. Půjdete-li příliš rychle, možná kurz zvládnete ve velmi krátké době, ale hrozí, že získané poznatky příliš rychle zapomenete.

Po absolvování všech lekcí Vám zůstane kurz ještě nějakou dobu otevřený. Každý student má od prvního přihlášení  3 měsíce na to, aby kurz absolvoval a případně si jednotlivé lekce ještě opakoval.

Cena kurzu je 2.000,- Kč.

Závazné objednání e-learningového kurzu

Upozornění: Odesláním tohoto formuláře stiskem tlačítka "Objednat" závazně objednáváte e-learningový kurz Vedení účetnictví SVJ v ceně 2.000,- Kč.